SAMTALER, TERAPI & COACHING.

 

Hvornår kan jeg hjælpe?
Der findes mange situationer, hvor du kan have gavn af samtaler. Her er nogle eksempler på, hvor jeg blandt andet kan hjælpe
Private forhold:
Situation: Dit parforhold er ved at "gå skævt" og du ønsker at få løst op for problemerne og kunne kommunikere bedre i parforholdet. Samtale: Vi ser på problemerne i parforholdet, og hvad der ligger bagved. Du får praktiske redskaber til at tale sammen med din partner, og du lærer at lytte til/høre din partner.
Situation: I har svært ved at tale sammen i jeres par eller familie. Det kan feks. være at der hurtigt kommer bebrejdelser eller beskyldninger, eller det er svært at lytte til den anden. Samtale: Du får i indsigt i, hvad der kan gå galt, og hvad der er væsentligt i kommunikation. Vi kan benytte en spejlingsmetode som giver en nærværende samtale, hvor man lytter til hinanden og får en dybere forståelse for den anden.
Situation: Du har haft en alkoholisk forældre, og du har svært ved at være i parforhold, f.eks. svært ved nærhed og at kunne tale om/mærke egne følelser. Samtale: Du får i indsigt i de problemer en sådan familie kan medføre og får redskaber til at tage vare på egen situation.
Situation: Du og din ægtefælle overvejer skilsmisse. Er det den rigtige vej at gå? Samtale: Vi ser på jeres parforhold, på hvordan du og din partner er involveret i situationen. Er der f.eks. nogle mønstre som kan/bør ændres.
Situation: Du har svært ved at finde ud hvad dine egne behov er. Det er ofte tilfældet, hvis man har taget ansvar som barn, hvor man "skulle" få familien til at fungere. Samtale: Vi ser på hvilke fordele det har haft for dig, og hvordan du kan tilegne dig nye måder at mærke egne behov og få dem opfyldt i et passende omfang.
Erhvervsmæssige forhold:
Situation: Du har en kollega som er meget svingende fra at være charmør til at være tyran. Samtale: Vi ser på hvor og hvordan du bliver ramt, og hvordan du kan håndtere situationen.
Situation: Du har svært ved at gennemføre en præsentation i en forsamling. Samtale: Vi ser på, hvad der ligger bag, f.eks. præstationsangst, tanken om at jeg ikke er god nok osv. Vi træner evt. præsentation og opøver din styrke mht. at skulle holde præsentationer.
Situation: Du har svært ved at takle de personlige konflikter, du oplever på arbejdspladsen. Samtale: Vi ser på hvornår det sker, i hvilke sammenhænge, hvor du har lært "det svære", og den bagvedliggende årsag.
Af andre situationer kan nævnes: Svære kollegiale situationer, vanskelige chefer, jobskifte, sorg og tab, skilsmisse, afslutning af et parforhold. Endvidere kan jeg hjælpe ifm. personlig udvikling af dig som leder.
Forløb
Forløbet kan strække sig fra enkelte samtaler til et længere forløb, alt efter behov og indhold af den problematik der ønskes løst.