Vision & Mål med Samtaler

Mine visioner og mål med samtaler er beskrevet nedenfor.


Vision: At lede dig til din egen klogskabs dørtærskel.
  • Mål: At du skærper din opmærksomhed på handlingsmønstre, overbevisninger m.v.
  • Mål: At du skærper din bevidsthed for at øge din egen indsigt

Vision: At du selv går gennem klogskabens dør.
  • Mål: At du selv indser at tidligere adfærd med fordel kan afløses af nye
  • Mål: At du selv øver dig på ændringer af adfærd

Vision: At forøge dine personlige kompetencer.
  • Mål: At du styrker din personlige ledelse af eget liv
  • Mål: At du styrker dit kendskab til din egen personlighed
  • Mål: At du styrker din evne til selvregulering & livsudfoldelse

Etik. Jeg arbejder under det etiske regelsæt udarbejdet af Psykoterapeutforeningen. Læs hér.

Tavshedspligt. Samtaleterapi, coaching og sparring foregår under almindelig tavhedspligt.