Ordsprog

Her er listet nogle tankevækkende ordsprog og udtalelser.
 

'Håb er ikke optimisme.
Det er ikke en overbevisning om,
at noget vil gå godt,
men en vished om,
at noget giver mening, uanset udfaldet.'

Kan du se meningen i dit liv?

 

  Credits
Polsk politiker, Vaclav Harvel. 

'Den vise vejleder fører mig ikke ind i sit eget visdomshus, men leder mig til min egen klogskabs dørtærskel.'

'Livet skal leves forlæns, og forstås baglæns,

'Først danser lysten med dig.      Så danser du med lysten' (Omskrevet)

  Credits
Teolog & filosof Søren Aabye Kirkegaard. 

'Den som kender andre er klog. Den som kender sig selv er viis.'

Så hvor godt kender du dig selv som partner, leder eller medarbejder?

  Credits
Kinesisk filosof, Lao-Tzu, fra ca. 600 før vor tidsregning. 

'Verdenen er ikke som du ser den, men som du er inden i.'

Så hvordan påvirker dine tankemønstre den måde du opfatter dig selv og andre på?

  Credits
Multi foredragsholder, Arne Schumann. 

'Ord uden handlinger er værdiløse.'

Så nøjes du med at sige ting, uden at gøre ting?

  Credits
Soldat & politiker, Ché Gueavarra. 

'Visioner er det lys, der hindrer os i at famle i blinde.'

Har du en vision i dit liv?

  Credits
Forfatter Carsten Jensen

Dit livs visioner når du ved, at nå nogle tilhørende mål.


'At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar.

Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentligen, vil beundres af ham.

Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae,

- at det at hjælpe er ikke det at herske, men at tjene

- at det ikke er at være den Herskesygeste, men den Taalmodigste

- at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaar.'

  Sand hjælpekunst.

Teolog & filosof Søren Aabye Kirkegaard.

Credits

 

Kilde: SYNSPUNKTET FOR MIN FORFATTER-VIRKSOMHED. En ligefrem meddelelse, 1859.

Søren Aabye Kirkegaard (Gyldendal Nordisk Forlag, København 1991; Bind 18: s96-97)