COACHING

Hér har du muligheden for at finde nye måder at løse dine udfordringer på.
Hér kan du opdage nye sider af dig selv, få adgang til dine ukendte ressourcer.

Mine mål med coaching er:

  • At få dig til at udnytte dine personlige ressourcer på bedst mulig måde

  • At du forøger dine evner til selv at løse problemer, af den ene eller anden art

  • At du bliver bedre til at selvregulere

 
Løsninger
Jeg kommer ikke med løsninger, men arbejder med at forøge dine personlige kompetencer, så du selv kan finde løsninger. Der kan i mindre grad forekomme sparring og rådgivning undervejs.
Coaching foregår på et personligt plan hér, hvorimod samtaleterapi foregår på et dybere personligt plan og i andet regi. Se forskel på coaching og samtaleterapi hér.

Hvem
Jeg coacher alle der er motiveret for og ønsker en positiv forbedring i deres privatliv, parforhold eller på jobbet

Personlig coaching
  • Afklaring og fokus på personlige områder, der hvor du "har det svært"
  • Indsnævring af problemområde til et konkret arbejdsfelt
Coaching af ledere
  • Vanskelige medarbejder situationer
  • Skabe opmærksomhed på mulige ledelsesværktøjer, f.eks. situationsbestemt ledelse
  • Skabe opmærksomhed på hvordan grupper bliver til effektive teams
  • Give konkrete redskaber, f.eks. systematisk feedback fra kolleger og metode til at afdække af hvordan teamet/gruppen har det

Priser: Se hér