function noRightClick() { if (event.button==2) { alert('Copyright © Alle fotos på denne side er beskyttet af copyright, og må ikke distribueres eller kopieres uden tilladelse fotografen (www.C-Fotograf.dk). På forhånd tak for, at du respekterer dette.') } } document.onmousedown=noRightClick

Forskel på Coaching & Terapi

Coaching foregår på et personligt plan hér, hvorimod samtaleterapi foregår på et dybere personligt plan og i andet regi. Se forskel på coaching og terapi nedenfor.

Der findes mange definitioner på begreberne
Terapi: Samtale i det private og det personlige område
Coaching: Samtale i det personlige og det professionelle (arbejde) område
Supervision: Samtale i det private og det professionelle område

Forskellen mellem sparring og coaching kan beskrives ved:

COACHING: Coaching er en objektiv og spørgende samtaleform, som får dig til at benytte dine ressourcer på bedst mulig måde og forøger dine evner til at klare udfordringer og løse problemer af den ene alle anden art.
SPARRING: Sparring er en subjektiv og rådgivende samtaleform, der tager udgangspunkt i et ønske om udvikling og forandring, indenfor et fagspecifikt område som f.eks. projektledelse.

Forskellen mellem coaching og terapi kan beskrives ved:
COACHING: Udgangspunktet for Coachen er fokuspersonens adfærd, sekundært personens følelser. Coachen forholder sig som udgangspunkt følelsesneutral, følelser bruges dog sekundært (afhænger meget af coachens kompetencer). På følelsesplan berøres de overordnede følelser, og der foretages ikke en tilbageblik i livet for at undersøge, hvor man har lært dette eller hint.
TERAPI (Oplevelsesorienteret samtaleterapi): Udgangspunktet for terapeuten er klientens følelser, sekundært personens og andres adfærd. Terapeuten bruger som udgangspunkt sig selv og sine egene følelser som "instrument" i samtalen, og undersøger sin oplevede relation til klienten, herunder overføring fra klient til terapeut. På følelsesplan arbejdes ofte med de dybere følelser i nære relationer (familie og parforhold), som ofte er tillært i barndommen/familien. 
I terapi arbejdes endvidere med f.eks. traumatiske oplevelser, f.eks. i forbindelse med overgreb, overfald, chok.
Endvidere bearbejdes sorg og forbier m.v.

Ovenstående beskriver kun nogle af forskellene på de forskellige "arbejdsområder".